Giới Thiệu Khoa Khoa học xã hội - Ngôn ngữ

Giới Thiệu Khoa Khoa học xã hội - Ngôn ngữ

Lượt xem: 563

   

  Ngày 23/03/2020, Ban Giám Hiệu triển khai kế hoạch đổi mới chương trình đào tạo, tái cơ cấu tổ chức, sáp nhập Khoa Luật và Khoa Ngoại ngữ và Khoa học cơ bản đổi tên thành Khoa Xã hội Nhân văn - Ngôn ngữ. Khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ hiện đang phụ trách các ngành đào tạo và chuyên ngành cụ thể sau:

   

  1. Ngành Luật

   

  1.1. Chuyên ngành Luật kinh doanh

  1.2. Chuyên ngành Luật kinh thương mại Quốc tế

   

  2. Ngành Ngôn ngữ Anh

  2.1. Chuyên ngành Tiếng Anh du lịch 

  2.2. Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

  2.3. Chuyên ngành Biên - phiên dịch 

   

  3. Ngành Đông Phương học
  3.1. Chuyên ngành Nhật bản học

  3.2. Chuyên ngành Hàn Quốc học

  3.3. Chuyên ngành Trung Quốc học

   

  4. Ngành Truyền thông đa phương tiện

  4.1. Chuyên ngành Truyền thông giao tiếp

  4.2. Chuyên ngành Truyền hình, điện ảnh, quảng cáo

   

  5. Ngành Quan hệ công chúng (**)

   

  Tổng số giảng viên thuộc khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ hiện nay có 45 giảng viên cơ hữu (4 Tiến sĩ, 41 Thạc sĩ). Bộ máy quản lý của khoa Khoa học xã hội - Ngôn ngữ hiện nay gồm có: 01 trưởng khoa, 01 phó khoa và 02 thư ký khoa và 03 điều phối chương trình.

  Khung chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc khoa Khoa học xã hội - Ngôn ngữ sẽ phân chia thành 3 dựa theo ngành. Cụ thể là: 

  Khung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

  Nội dung

  Tổng số

  tín chỉ

  Bắt buộc

  Tự chọn

  Khối kiến thức Giáo dục đại cương
  Chưa tính khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất. 

  31

  22

  09

  Giáo dục chuyên nghiệp 

  80

  78

  02

  ▪ Kiến thức cơ sở ngành

  60

  60

  00

  ▪ Kiến thức chuyên ngành 

   20

  18

  02

  ▪ Thực tập tốt nghiệp

  03

  03

  00

  ▪ Khóa luận tốt nghiệp

  06

  00

  06

   Tổng

  120

  103

  17

   

  Khung chương trình đào tạo ngành Luật

  Nội dung

  Tổng số tín chỉ

  Bắt buộc

  Tự chọn

  Khối kiến thức Giáo dục đại cương
  Chưa tính khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng – An ninh,Giáo dục thể chất. 

  43

  37

  02

  Giáo dục chuyên nghiệp 

  77

  59

  18

  ▪ Kiến thức cơ sở ngành 

  07

  07

  00

  ▪ Kiến thức ngành 

  44

  40

  04

  ▪ Kiến thức chuyên ngành 

  16

  08

  08

  ▪ Thực tập tốt nghiệp 

  04

  04

  00

  ▪ Khóa luận tốt nghiệp

  06

  00

  06

  Tổng cộng

  120

  100

  20

   

  Khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ theo định hướng đào tạo ứng dụng với mục tiêu đào tạo cử nhân các chuyên ngành có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng toàn diện và chuyên sâu trong các lĩnh vực của ngành luật và ngôn ngữ. Gắn kết giữa đơn vị đào tạo và thị trường lao động, đảm bảo sinh viên sau tốt nghiệp có nhiều cơ hội trong việc tìm việc làm và có thể đáp ứng ngay các yêu cầu về công việc của các đơn vị sử dụng lao động. Khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ là nơi hội tụ những giảng viên có kinh nghiệm thâm niên giảng dạy như: ThS. Trần Thái Thông - Phó Khoa KHXH - NN, TS. Luật sư Nguyễn Bá Ngừng – Trưởng bộ môn Luật, PGS. TS Phạm Quang Phúc, PGS. TS Vũ Đức Trung, PGS.TS Tạ Quốc Trị, TS. Nguyễn Tất Thành, TS. Lê Hoàng Việt Lâm… 

   

  Hình cán bộ, giảng viên Khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ

   

  Thạc sĩ Trần Thái Thông - Phó khoa Xã hội Nhân văn

  Thạc sĩ Trần Thái Thông - Phó khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ 

   


  Tiến sĩ Nguyễn Bá Ngừng - Trưởng khoa Xã hội Nhân văn

  Tiến sĩ. Luật sư Nguyễn Bá Ngừng - Trưởng bộ môn Luật

   

  Đinh Thị Nguyệt Nga - Giảng viên khoa Xã hội Nhân văn

  ThS. Đinh Thị Nguyệt Nga - Giảng  viên khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ

   

  Hình ảnh hoạt động Khoa Khoa học xã hội - Ngôn ngữ

  Buổi hội thảo ngành Kinh tế

  Một buổi hội thảo của ngành Luật

   

  Các buổi hội thảo ngành Luật mang lại nhiều kết quả tích cực

  Sinh viên ngành Luật trong giờ học

  Sinh viên ngành Luật trong giờ học

   

  Sinh viên tham quan thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp

   

  Sinh viên khoa Xã hội Nhân văn tham dự đêm hội Halloween

  Sinh viên khoa Khoa học Xã hội - Ngôn ngữ tham gia đêm hội Halloween

   

   

  Bài viết khác
  » CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC KHÓA (222 lượt xem - 21.10.2022)

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...