MỤC TIÊU

MỤC TIÊU

1. Tôn chỉ, mục đích

 

  • Giới thiệu về những thành tựu khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

 

  • Công bố các kết quả nghiên cứu, đề tài nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ.

 

  • Phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong và ngoài Trường.

 

2. Đối tượng phục vụ

 

Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên trong Nhà trường và bạn đọc quan tâm.

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...