GDU triển khai phần mềm EMS phục vụ công tác đào tạo

GDU triển khai phần mềm EMS phục vụ công tác đào tạo

Lượt xem: 514

   

  Phần mềm EMS của GDU gồm các cổng thông tin dành cho giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp...cung cấp nhiều tiện ích hơn trong công tác quản lý đào tạo và các hoạt động động giảng dạy.

   

  1. Cổng thông tin giảng viên: Đây là cổng thông tin để giảng viên báo vắng, báo bù, xem lịch dạy, thông tin sinh viên,.. Giảng viên truy cập tại:  https://giangvien.giadinh.edu.vn/

   

  2. Cổng thông tin sinh viên: Đây là cổng thông tin để sinh viên xem thời khóa biểu, xem điểm, khen thưởng, kỷ luật, học phí, thông báo từ Trung tâm trải nghiệm việc làm sinh viên…Sinh viên truy cập tại: https://sinhvien.giadinh.edu.vn/

   

  3. Cổng thông tin việc làm: Đây là cổng thông tin để sinh viên tìm kiếm thông tin việc làm, được quản lý bởi Trung tâm trải nghiệm việc làm sinh viên. Sinh viên truy cập tại: https://vieclam.giadinh.edu.vn/

   

  4. Cổng Nghiên cứu khoa học: Đây là cổng thông tin để quản lý việc giảng viên đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Giảng viên truy cập tại: https://nckh.giadinh.edu.vn/

   

  5. Khảo sát trực tuyến: Đây là cổng thông tin dành cho cựu sinh viên, doanh nghiệp… thực hiện các khảo sát về chất lượng giảng dạy hoặc thông tin của nhà trường. Cựu sinh viên, doanh nghiệp truy cập tại:  https://khaosat.giadinh.edu.vn/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...