Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo – TGĐ Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng là thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục & Phát triển Nhân lực.

Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo – TGĐ Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng là thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục & Phát triển Nhân lực.

Lượt xem: 1733

  Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng được vinh dự là 1 trong 29 thành viên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026.

   

  Ngày 11/5, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022–2026 vừa được Chính phủ quyết định thành lập, do Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm Phó Chủ tịch.

   

  Không chỉ thay đổi về từng nhân sự cụ thể và số lượng nhân sự, giữa hội đồng mới và hội đồng cũ còn có sự khác biệt về các thành phần tham gia với vai trò ủy viên.

   

   

  Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo - TGĐ Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (Ảnh: NHG)

   

  Với hội đồng cũ, thành phần tham gia khá phong phú, bao gồm một số đại diện các bộ, ngành quản lý nhiều cơ sở đào tạo - giáo dục, có doanh nghiệp (Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, Tổng giám đốc Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica), một số lãnh đạo cơ sở đào tạo, các nhà khoa học, Việt kiều (lĩnh vực hoạt động liên quan tới dịch vụ giáo dục)…

   

  Tuy nhiên, không có vị nào đại diện cho khối giáo dục phổ thông, mầm non ở các địa phương, hoặc cho khối cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dù cơ cấu các tiểu ban thì đầy đủ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời, phát triển nhân lực.

   

  Hội đồng mới có thành phần tập trung hơn, và có đại diện của một số ban, ngành liên quan, có cơ quan lập pháp (Quốc hội), có đủ đại diện các đơn vị giáo dục - đào tạo các bậc học (giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp, phổ thông).

   

   

   

   

  Đặc biệt, trong khối giáo dục ĐH có nhiều lãnh đạo các tổ chức giáo dục tư nhân như ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH FPT (ông Tùng là một trong số ít ủy viên hội đồng cũ được giữ lại, mời vào hội đồng mới); ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Phenikaa; bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Tổng giám đốc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng.

   

  Nguồn: Thanh Niên

  https://thanhnien.vn/pho-thu-tuong-lam-chu-tich-hoi-dong-quoc-gia-giao-duc-va-phat-trien-nhan-luc-post1457544.html?fbclid=IwAR1kGOC6r0yDYScmyvS4Z0CYjRQcPVDyFOerJ8z2c9Tsv4ruW7if1XGZg_U

   Tags:

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...