THÔNG BÁO

Quyết định V/v cảnh báo lần 1 đối với sinh viên Khóa 13 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

25/03/2022

Căn cứ thông báo số 52/2022/GDU/QĐ-HT ký ngày 25/02/2022, Trường Đại học Gia Định cảnh báo học phí lần 1 với các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm vì chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng Học phí học...

Quyết định V/v cảnh báo lần 1 đối với sinh viên hệ chính quy K15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

23/03/2022

Căn cứ vào thông báo số 76/2022/GDU/QĐ-HT ký ngày 23/03/2022, Trường Đại học Gia Định quyết định cảnh báo học phí lần 1 với các sinh viên có tên theo danh sách đính kèm vì chưa hoàn thành nghĩa vụ học...

Quyết định V/v cảnh báo lần 2 và tạm đình chỉ học tập với sinh viên K12, K13, K14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

23/03/2022

Theo quyết định số 68/2022/QĐ/GDU-HT, quyết định số 69/2022/QĐ/GDU-HT, quyết định số 70/2022/QĐ/GDU-HT ngày 17/03/2022, Trường Đại học Gia Định (GDU) quyết định cảnh báo học vụ lần 2 và tạm đình chỉ...

Thông báo V/v tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên Trường Đại học Gia Định

23/03/2022

Theo thông báo số 16/2022/GDU/TB-HT ký ngày 21/03/2022, Trường Đại học Gia Định phối hợp với Phòng khám SaiGon Healthcare tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên

V/v xét giảm học phí cho sinh viên có người thân học cùng trường Học kỳ I năm học 2021 - 2022

28/02/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo về việc xét giảm học phí cho sinh viên có người thân học cùng trường Học kỳ I năm học 2021-2022.

V/v thực hiện kế hoạch học tập Giáo dục thể chất năm 2021 – 2022

26/02/2022

Căn cứ Quyết định số 10/2022/GDU/TB-HT ký ngày 24/02/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo việc thực hiện kế hoạch học tập cho sinh viên học Giáo dục thể chất (GDTC) như sau:

V/v phúc khảo bài thi học kỳ I năm học 2021 - 2022 dành cho các khóa 13, 14, 15 (Giai đoạn 2)

22/02/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 - 2022 (Giai đoạn 2).

V/v Bổ sung hồ sơ nhập học đối với sinh viên Khóa 15

22/02/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ nhập học đối với sinh viên Khóa 15.

V/v phát thẻ Bảo hiểm Y tế cho sinh viên đợt 2 năm học 2021-2022

18/02/2022

Trường Đại học Gia Định (GDU) thông báo thời gian phát thẻ Bảo hiểm y tế (Đợt 2) năm 2022 cho sinh viên.

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...