THÔNG BÁO

Quyết định V/v buộc thôi học với sinh viên hệ chính quy Khóa 12, 13, 14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

11/01/2022

Quyết định V/v buộc thôi học với sinh viên hệ chính quy Khóa 12, 13, 14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Quyết định V/v cảnh báo lần 1 đối với sinh viên hệ chính quy Khóa 13, 14, 15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

11/01/2022

Quyết định V/v cảnh báo lần 1 đối với sinh viên hệ chính quy Khóa 13, 14, 15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

V/v thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 – 2022 Khóa 12, 13, 14 (giai đoạn 2)

10/01/2022

Trường Đại học Gia Định triển khai thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 – 2022 dành cho sinh viên các Khóa 12, 13, 14 (Giai đoạn 2) theo hình thức trực tuyến.

V/v Tổ chức Lễ công nhận Tốt nghiệp và Trao bằng Cử nhân

06/01/2022

Trường Đại học Gia Định sẽ tổ chức Lễ công nhận tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho các sinh viên hoàn thành chương trình học của các bậc đào tạo Đại học chính quy, liên thông vào ngày 14.01...

V/v Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021-2022 các khóa K13 và K14

05/01/2022

Tiếp tục triển khai kế hoạch học tập trong năm học 2021-2022, Trường Đại học Gia Định thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 dành cho sinh viên các Khoa Công nghệ thông tin, Kinh tế - Quản trị, Khoa học...

V/v thực hiện kế hoạch học tập GDQP-AN năm học 2021-2022

31/12/2021

Trường Đại học Gia Định thông báo về việc thực hiện kế hoạch học tập cho sinh viên các khóa học GDQP-AN.

V/v thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 – 2022 Khóa 15 (Giai đoạn 2)

30/12/2021

Trường Đại học Gia Định triển khai thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021 – 2022, Khóa 15 (Giai đoạn 2) theo hình thức trực tuyến

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...