THÔNG BÁO

Thời khóa biểu Khóa 15 Giai đoạn 2 năm học 2021 – 2022  

20/05/2022

Tiếp tục triển khai kế hoạch học tập năm học 2021 – 2022, Trường Đại học Gia Định thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 (giai đoạn 2) dành cho sinh các khoa: Công nghệ thông tin, Khoa học xã hội – Ngôn...

Điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy Khóa 13, 14, 15

20/05/2022

Trường Đại học Gia Định ban hành điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy các Khóa 13, 14, 15.

Tổ chức Hội diễn văn nghệ Đại học Gia Định năm 2022 chủ đề GDU trong tôi

12/05/2022

Nhằm chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2022) và hướng đến kỷ niệm 15 năm ngày Thành lập trường Đại học Gia Định (31/07/2007-31/07/2022), Trường Đại học Gia...

Quyết định Buộc thôi học đối với sinh viên hệ chính quy K15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

12/05/2022

Trường Đại học Gia Định quyết định buộc thôi học đối với các sinh viên có tên theo Danh sách đính kèm kể từ ngày 22/04/2022.

Sinh viên khóa 13,14 đóng học phí học kỳ 3 năm học 2021-2022 từ 09/05/2022

10/05/2022

Căn cứ thông báo số 32/GDU/TB-HT ngày 09/05/2022, Nhà trường thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ 3 đối với sinh viên khóa 13, 14 năm học 2021-2022.

Triển khai tiến độ đào tạo học kỳ 3 (đối với K13, K14) và học kỳ 2 giai đoạn 2 (đối với K15) năm học 2021-2022

09/05/2022

Căn cứ thông báo số 33/2022/GDU/TB-HT ký ngày 09/05/2022, trường Đại học Gia Định thông báo về việc triển khai tiến độ đào tạo học kỳ 3 (đối với K13, K14) và học kỳ 2 giai đoạn 2 (đối với K15)...

Thông báo thi kết thúc học phần Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 Khóa 15 Giai đoạn 1

04/05/2022

Trường Đại học Gia Định triển khai thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên Khóa 15 (Giai đoạn 1).

Thông báo hoàn tiền cho sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2021 – 2022

04/05/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo về việc hoàn trả tiền thu Bảo hiểm y tế đối với các trường hợp đã nộp tiền BHYT nhưng không đăng ký thông tin hoặc nộp dư.

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...