TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRUYỀN THÔNG

  Phòng Tuyển sinh – Truyền thông Trường Đại học Gia Định chính thức đổi tên  Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông vào ngày 11/10/2021. Theo đó, Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông có chức năng và nhiệm vụ như sau:

   

  Chức năng

   

  Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông là đơn vị tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tuyển sinh, tuyển thông và quản trị thương hiệu; tổ chức thực hiện các hoạt động tuyển sinh bậc đại học; thiết lập lập mối quan hệ với các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh và phát triển thương hiệu của Trường.

   

  Nhiệm vụ, quyền hạn

   

  Về công tác tuyển sinh

   

  • Khảo sát, đánh giá, phân tích thị trường; đánh giá hiệu quả các kênh, địa bàn tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, nhu cầu người học, vị thế, đối thủ cạnh tranh;
  • Chủ trì xây dựng, thực hiện kế hoạch và đề án tuyển sinh năm nhằm đạt chỉ tiêu;
  • Chủ trì xây dựng bộ tài liệu tuyển sinh hàng năm của Trường;
  • Xây dựng, duy trì, phát triển quan hệ với các đối tác, trường nguồn, cơ quan, ban, ngành nhằm quảng bá hình ảnh, thu hút người học và khách hàng tiềm năng;
  • Tổ chức sự kiện, chương trình, hoạt động tuyển sinh nhằm thu hút, chinh phục và chăm sóc khách hàng;
  • Tư vấn, tiếp nhận, quản lý dữ liệu tuyển sinh;
  • Chủ trì thực hiện các thủ tục nhập học cho học viên.

   

  Về công tác truyền thông

   

  • Xây dựng, tổ chức, phối hợp các đơn vị trong Trường thực hiện chiến lược truyền thông hàng năm;
  • Đầu mối chủ trì thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông đối ngoại;
  • Tổ chức, liên hệ, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự các sự kiện và đưa tin về các hoạt động của Nhà trường; tiếp nhận yêu cầu của phóng viên báo chí đến làm việc với Trường;
  • Tổ chức sự kiện, sản xuất ấn phẩm truyền thông của Trường; thực hiện các sản phẩm truyền thông; quà lưu niệm, tài liệu, tin tức, hình ảnh, phim giới thiệu về Trường, khoa, ngành/ chuyên ngành đào tạo,…;
  • Tổ chức tuyên truyền các lễ, sự kiện lớn của Nhà đầu tư và Trường.

   

  Về công tác quản trị thương hiệu

   

  • Quản lý, vận hành bộ nhận diện thương hiệu Nhà trường;
  • Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu Nhà trường theo từng giai đoạn phù hợp với chiến lượng của Nhà đầu tư và mục tiêu phát triển của Trường;
  • Tổ chức hoạt động nhằm nâng cao giá trị, quảng bá thương hiệu của Trường.

   

  Về công tác quản lý hoạt động website

   

  • Chủ trì phối hợp nâng cấp và mở rộng hệ thống website của Trường;
  • Quản lý và quản trị nội dung trên hệ thống website của Trường;
  • Hướng dẫn các đơn vị thuộc Trường xây dựng và vận hành website đơn vị/website thành phần; đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên website đơn vị theo quy định;
  • Tổ chức đánh giá, xếp hàng website đơn vị thuộc Trường theo định kỳ.

   

  Giám sát, kiểm tra, phối hợp

   

  • Các kênh thông tin, tài liệu truyền thông của Trường;
  • Thông tin về Trường trên các phương tiện truyền thông chính thống và mạng xã hội;
  • Việc sử dụng thương hiệu của Trường trong các hoạt động marketing, quảng cáo;
  • Hỗ trợ các đơn vị tổ chức sự kiện;
  • Hỗ trợ các đơn vị xử lý sự cố truyền thông.
  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...